Betaling:
Søllerød Svømmeklub modtager betaling med Dankort og VISA-Dankort.
Ved online tilmelding er pladsen sikret, når betalingen er gennemført og en ordrebekræftelse er modtaget via mail fra klubben.

Tilmelding
Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Tilmelding sker udelukkende ved online-tilmelding. Pladsen er sikret efter afslutning af betaling samt efterfølgende modtagelse af bekræftelse via mail.

Indmeldelse er muligt hele sæsonen. Der betales kontingent én gang for hele sæsonen. Det kan dog godt lade sig gøre at starte midt i sæsonen  - såfremt der er plads på det ønskede hold. Kontingent nedreguleres løbende hen over sæsonen.

Indmeldelsesgebyr
Ved indmeldelse af nye medlemmer i Søllerød Svømmeklub opkræves der et indmeldelsesgebyr på kr. 150, som er et engangsbeløb. Dette pålægges ved betaling.

Udmeldelse:
Tilmeldingen er bindende. Ved udmeldelse refunderes kontingent og indmeldelsesgebyr ikke. Hvis man af særlige grunde ønsker at blive meldt ud, skal dette ske skriftligt til Søllerød Svømmeklub pr. mail. Manglende deltagelse på holdet er ikke ensbetydende med udmeldelse. Udmeldelse kan ikke ske via instruktøren.

Fortrydelsesret:
Der er 14 dages fortrydelsesret, herefter refunderes kontingenter ikke. Ved evt. fortrydelse rettes der henvendelse til Søllerød Svømmeklub.

Ferier og aflysninger
Svømmeskolen i Søllerød Svømmeklub følger skolernes ferieplan.
Herudover kan der forekomme aflysninger (typisk på weekenddage) pga. svømmestævne/arrangement. Info mails vil blive sendt ud herom.

Hold nedlæggelse
Hold, som ikke opfylder krav om minimums tilmelding, kan blive nedlagt. I så fald refunderes kontingentet for den resterende periode.