Formand
 
Niels Christian Andersen
Tlf. 23 49 69 84 / 45 80 88 58
 
Kasserer
Tommy Modeweg-Hansen
Tlf. 26 49 54 75 / 45 81 13 06
 
Bestyrelsesmedlemmer
Jan Smidt
Tlf. 20 73 20 40
Ansvar for konkurrenceafdeling
 
Nicolai Platzer
Tlf. 25 25 00 10
Ansvar for konkurrenceafdeling 
 
Erika Birch 
erika_birch@me.com 
Tlf. 22 55 20 01 / 45 89 29 99
Ansvar for design 
 
Mikael Kristensen
Tlf. 20 68 14 44
Ansvar for sponsorer
 
Mille Borchorst
mille.borchorst@gmail.com
Tlf. 30 79 29 65
Ansvar for konkurrenceafdeling 
  
Øvrige ressourcepersoner
 
Vibeke Bak Solok
Revisor
 
Lene Vitus
Tlf. 29 65 86 80
Ansvar for svømmeskole 
 
Karin Strandbygaard
Tlf. 27 14 46 34
Ansvar for svømmeskole