Velkommen til sæsonen 2020/2021 i svømmeskolen

Velkommen til en ny sæson i Søllerød Svømmeklub, hvor vi vil forsøge at give dig en masse hyggelige timer sammen med alle de andre svømmere og klubbens trænere og hjælpetrænere.

Klubbens undervisning tager udgangspunkt i Dansk Svømmeunions undervisnings principper, der er baseret på færdigheder. Det betyder, at du lærer mange forskellige måder at omgås vand på. Der er fire grundfærdigheder, som er med i alle lektionerne, men som varieres gennem en lang række forskellige øvelser fra gang til gang.

Sæsonen er tilrettelagt så der er en rød tråd gennem hele forløbet, der sikrer, at du løbende udvikler dig. Undervejs lærer du svømmearterne, men også meget andet, som kan foregå i vand.

Færdigheder

Elementskift: Komme fra land til vand og omvendt.

Vejrtrækning: Kontrolleret vejrtrækning i overfladen, være tryg ved dyk under vandet og bruge dine sanser, når du svømmer.

Balance: Alt fra at flyde, til fuld kontrol af balancen i vandet – en forudsætning for god, afslappet og effektiv svømmeteknik.

Bevægelse: De forskellige svømmearter, dykning, livredning, boldspil og lege i vandet.

Praktiske informationer:

Sæson

Svømmeskolen starter mandag den 31. august 2020 og slutter mandag den 3. maj 2021 (begge dage inkl.) Undervisning foregår på Trørødskolen alle dage (undtagen onsdag og lørdag), samt for de aller yngste svømmere på Rundforbi tirsdag, torsdag, lørdag og søndag.

Kom til tiden

Du skal være omklædt og klar ved bassinkanten et par minutter før undervisningen starter. Og husk: du må ALDRIG gå i vandet, uden at træneren har givet grønt lys ej heller når dit hold er slut. Undervisningen varer 40 min. (30 min på minihold og haletudser) og indeholder både introduktion på land, opvarmning i vand og svømning i vandet.

Medbring svømmeudstyr

Du skal huske rent svømmetøj, svømmebriller og håndklæde når du kommer til svømning. Hvis du er meget kuldskær, kan det være en god idé at anskaffe en våddragt. Det tager noget af fornøjelsen, hvis du fryser meget. Våddragten skal passe i størrelsen, den må IKKE være for stor, så hjælper den slet ikke.

Til alle med langt hår, det er en rigtig god ide at huske at tage en ELASTIK I HÅET - HVER GANG, det bliver meget sjovere når man kan se hvor man svømmer.

Mobiltelefon

Mobiltelefonen lader du blive hjemme eller i tasken, tak! Man kan ikke koncentrere sig om, hvad træneren siger, og tale i mobiltelefon på samme tid.

Omklædning

Læg dit tøj i en pæn bunke i omklædningsrummet, så du kan finde det, når du skal hjem. Husk at kigge godt efter dine egne ting i både svømmehallen og omklædningsrummet og få det hele med, inden du går hjem. Der bliver glemt mange svømmebriller, håndklæder mv. Glemte sager opbevares i en kurv i mellemgangen på Trørød og ved personalet i Rundforbi. Disse "lagre" tømmes jævnligt, så kom hurtigt på "genbesøg" for at finde det glemte.

Vær opmærksom på, at der ikke er skabe på Trørød til værdigenstande.

Forældre i omklædningsrum

Fædre og drenge over 7 år må IKKE være i pigeomklædningsrum, ligesom mødre og piger over 7 år IKKE må være i drengeomklædningsrum. Dette er af hensyn til børnene, som ikke bryder sig om, at der er voksne/større børn af det modsatte køn til stede, når de klæder om.

Ingen må gå med udendørssko i bruserum eller i svømmehallerne.

Forældre i hallen

Forældre er velkomne til at sidde i hallen de første tre gange og følge undervisningen. Sid roligt og kontakt ikke barnet i bassinet. De fleste børn har svært ved at koncentrere sig, når der er andre voksne i hallen end trænerne. Vi henstiller derfor til, at forældre kun opholder sig i hallen hvis der er "særlige behov". HUSK du skal være afvasket og iført badetøj (evt. shorts/bluse), hvis du vil overvære undervisningen inde i hallen! 

Svømmehallernes almindelige regler gælder i begge haller. 

Særligt for Rundforbi

Indgangssystem i Rundforbi Svømmehal:
ALLE der svømmer her skal tilkøbe et adgangsarmbånd til 50 kr. stykket. Det gælder hele sæsonen og giver adgang til omklædning for én person (den tilmeldte). Hvis der er brug for mere end et armbånd pr deltager er det muligt at købe flere (hvis barnet fx skal bruge hjælp i omklædningen). Har du et rødt foreningsarmbånd fra tidligere sæson, kan du få kodet det om hos svømmehallens personale, således at det kan gælde til sæsonen 20/21.
 
Omklædning finder altid sted i SKOLEOMKLÆDNINGEN. 
 
Forældre må KUN være i bassinet på haletudseholdene (forældre-barn hold) Disse hold foregår i denne sæson tirsdag, torsdag, lørdag og søndag.

Forældre må ikke følge børnene ind i hallen med alm. tøj på. HUSK venligst dette. Afvask dig og klæd om til badetøj, hvis du vil opholde dig i hallen! Vi har hjælpetrænere der henter børnene ved omklædningen, hvis de er utrygge ved at gå det sidste stykke ind til bassinet.

Hvis du som forælder ønsker at tale med træneren, kan du bede hjælpetræneren om at give besked om dette, når de henter børnene ved døren til omklædningen.
 
Der er IKKE længere åbent for offentlig svømning i Rundforbi Svømmehal, når vi har undervisning i svømmeskolen. Forældre/søskende kan derfor IKKE længere selv svømme i 25m bassinet. Vi gør også opmærksomme på, at boblebad IKKE er til rådighed i forbindelse med foreningssvømning. 
 
HUSK! Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikke i caféområdet på Rundforbi. I må gerne sidde i deres område og kigge ind i svømmehallen, men sæt stole og borde på plads, hvis I rokerer rundt på det. 
 
Hygiejne – HUSK HUSK HUSK altid vask

Inden du hopper i vandet, SKAL du en tur under bruseren og vaske dig grundigt med sæbe og skylle dit hår. Husk også at tage smykker af. Udendørs sko må ikke bruges i baderum og svømmehal. For at mindske mængden af hår i vandet vil vi bede dig om at bruge en elastik eller badehætte, hvis du har langt hår. Det er også irriterende for dig selv, hvis du hele tiden får hår i øjnene. Tyggegummi er bandlyst både i omklædningsrummet og hallen. Vask dig HVER gang i bruseren før du tager dit badetøj på! Snak med jeres store børn om det hjemme, det er ikke godt nok at vaske sig med badetøj på.

Fotografering

Fotografering i svømmehallen er forbudt. Det betyder, at man ikke må tage billeder inde i svømmehallen, igennem ruderne ind til svømmehallen eller i omklædningsrummene. Ønsker du alligevel at tage et billede af dine børn skal du have tilladelse af træneren først.

Vandtemperatur

Vandet i Trørødskolens og Rundforbi svømmehal er ca. 26-27 grader. Landsgennemsnittet i offentlige svømmehaller er præcis det samme. Søllerød Svømmeklub låner bassinerne af Rudersdal Kommune og vi har ingen indflydelse på hverken vand- eller lufttemperatur i svømmehaller og omklædningsrum.

Al henvendelse herom må rettes til kommunen.

Haletudsehold på Rundforbi

Haletudseholdene i det varmere familiebassin i Rundforbi Søvmmehal. Dette har der været stor efterspørgsel på, og vi har i flere sæsoner kørt holdene med stor succes. Haletudseholdene på Rundforbi er et barn / en forældre i vandet. Undervisningstiden er 30 min. Temperaturen i familiebassinet er 30 grader og dybden er 90 cm.

Redskaber

Vi bruger hverken bælter, svømmevinger eller baderinge i forbindelse med svømmetræningen. Det kan give falsk tryghed og hæmme bevægelsesfriheden, så barnet ikke lærer at svømme ordentligt. Derimod bruger vi ”søslanger”, plader, svømme fødder og andre redskaber, som øver teknik og gør undervisningen sjov.

Trænerne

Alle trænere har modtaget relevant undervisning i svømmefaget. Der er altid mindst én træner til stede i hallen. For at blive træner skal man være min. 17 år. Derudover er der også hjælpetrænere i hallen. Mange af vores trænere er selv (eller har været) konkurrencesvømmere. Det betyder at de af og til er til stævne, og at der er vikar. Der kan også forekomme trænerskift i løbet af en sæson.

Sikkerhed

Alle trænere og hjælpetrænere har aflagt bassinlivredderprøven. Trænerne har desuden kendskab til, hvor førstehjælpskasse og nødtelefon befinder sig. Af sikkerhedshensyn vil træneren som regel stå på kanten og have overblik, mens hjælpetræneren vil være i bassinet. For at øge sikkerheden yderligere har vi nogle regler om, hvor i bassinet børnene på de forskellige hold må være i løbet af undervisningen. Disse findes på vores hjemmeside. Trænere har pligt til at indrapportere utilsigtede hændelser til én i administrationen med henblik på at forebygge ulykker. To gange om året bliver sikkerhedsprocedurerne gennemgået med trænerne.

Hold skifte

Det er vigtigt, at du går på et hold, der passer til det niveau, du er på. Hvis træneren eller du selv skønner, at niveauet ikke passer til dig/dit barn, får du tilbudt et andet hold, hvis der er ledige pladser. Kontakt klubbens kontor på tlf. 30 11 04 10 (mandag 12-14 og torsdag 9-11) eller på mail: kontor@sollerodsvom.dk

Ved sæson start, i de første svømmeuger (uge 36+37) vil kontortelefonen være åben tirsdage og onsdage udover sædvanlige tidspunkter, se tiderne på klubbens hjemmeside. Der vil ligeledes være en repræsentant fra klubben til stede på kanten den første uge, hvis der er nogle spørgsmål der kan afklares i hallen. Det er IKKE muligt at se, om man kan flytte til et specifikt hold ude i hallerne, da vi ikke har onlinelister.

Fremmøde

Da klubben har ventelister på de fleste hold, er det vigtigt, at du forsøger at komme hver gang. På den måde kan vi også sikre, at du når de mål, der er sat for holdet. Hvis du skal udmeldes fra et hold skal du kontakte klubbens kontor via email: kontor@sollerodsvom.dk

Ferielukning

Ferieplanen for svømmeskolen i Søllerød Svømmeklub for 20/2021 (gælder i begge haller) ser ud som følger. Der er ikke undervisning på de nævnte datoer:

Efterårsferie: mandag 12. - søndag 18. oktober 2020

Juleferie: mandag 21. december 2020 – søndag 4. januar 2021

Vinterferie: lørdag 13. – søndag 21. februar 2021

Påskeferie: mandag 29. marts – mandag 5. april 2021

St. Bededag: fredag den 30/4 2021 

Mere information

I er altid velkomne til at kontakte klubben, der refererer direkte til klubbens svømmeskoleudvalg samt bestyrelse.

Om Søllerød Svømmeklub

Klubben har i sæsonen 2019/20 haft ca 800 medlemmer fordelt på svømmeskole, voksenhold og konkurrenceafdeling. Konkurrenceafdelingen holder til i begge svømmehaller og består af K4, K3, K2 og K1 og Masters. Svømmeskolen foregår på Trørød og Rundforbi svømmehaller og har børnehold fra 3 til 18 år, samt hold til voksne.  

Formål:

Klubbens formål er at fremme interessen for og udvikle færdigheder i svømning, socialt samvær og dertil knyttede aktiviteter.

Vision:

Vi vil gennem svømning bevare og fremme medlemmernes sundhed og velvære ved i et positivt, inspirerende og lærerigt miljø at tilbyde svømmeaktiviteter for alle aldre og på alle niveauer.

Aktiviteterne skal bidrage til at styrke medlemmernes fysiske og psykiske robusthed, selvværd og selvstændighed, og medlemmerne skal se tilbage på svømningen som en god tid, der bidrog positivt til deres videre færd i livet.

Værdigrundlag:

Vi har respekt for hinanden og behandler hinanden ordentligt.

Vi har en god omgangstone og et godt kammeratskab.

Vi har fokus på motivation og svømmeglæde.

Vi værdsætter det frivillige arbejde.

Vi samarbejder kun med private, hvis det sker med respekt af værdigrundlaget.

Målsætninger:

Vi har en veldreven svømmeskole med et bredt tilbud af hold, hvor der er progression for alle svømmere.

Vi træner efter metoder, der minimerer risikoen for skader.

Vi har svømmere, der svømmer teknisk flot.

Vi behandler vores svømmere individuelt og forsøger at favne alle.

Vi kan holde på vores svømmere i teenageårene.

Vi har svømmere, der kan begå sig ved danske mesterskaber, juniormesterskaber og årgangsmesterskaber.